Jakie będą konsekwencje dla polskich wynalazców i przedsiębiorców ewentualnego przystąpienia Polski do systemu jednolitego patentu europejskiego?
Która z pozycji NIE jest przedmiotem własności intelektualnej?
Na jakiej podstawie mogę legalnie pożyczyć siostrze książkę, którą kupiłem w księgarni?
Czy wolno opublikować pod własnym nazwiskiem kompletny tekst znaleziony w Internecie?
Firma X od 80 lat produkuje perfumy „Czar lasu”, których receptura jest utrzymywana w tajemnicy. Firma Y teraz wyprodukowała perfumy o identycznym składzie. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
Które z poniższych zdarzeń NIE jest uwzględniane przy ustalaniu daty rozpoczęcia ochrony przy zgłoszeniu patentowym przez wynalazcę - obywatela polskiego?
Przez jaki czas przysługuje ochrona autorskich praw majątkowych?
Która z poniższych form wyrażenia algorytmu jest chroniona przez prawo autorskie?
Co jest warunkiem ochrony prawnej utworu?
Jak długo trwa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa?
Który z poniższych warunków NIE jest sprawdzany przy udzielaniu patentu?
Na jaki maksymalny czas jest przyznawana ochrona znaku towarowego (przy założeniu, że są regularnie wnoszone opłaty rejestracyjne)?
Na jaki czas jest zwykle przyznawana ochrona patentowa?
Który z poniższych utworów jest chroniony przez prawo autorskie?
Reżyser wyreżyserował film, który jest częścią gry komputerowej. Producent gry chce wykorzystać film w kampanii reklamowej w Internecie. Umowa z reżyserem nic na ten temat nie stanowiła. Czy reżyserowi przysługuje za to dodatkowe wynagrodzenie?
Profesor X jest Węgrem, udowodnił ważne twierdzenie, ale dowód opublikował jedynie po węgiersku. Profesor Y zna węgierski, przeczytał dowód, trochę przeformułował, zapisał własnymi słowami po angielsku i opublikował jako własny. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
Czy jest chroniony projekt architektoniczny budynku, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
Programista jest zatrudniony na etacie w firmie informatycznej. Do kogo należą autorskie prawa osobiste do programu, który napisał?
Którego z poniższych przedmiotów nie należy pożyczać nawet bratu, jeśli nie chce się ryzykować oskarżenia o naruszenie prawa autorskiego?
Przez jaki czas przysługuje ochrona autorskich praw osobistych?
[Prawa majątkowe to coś innego niż prawa osobiste. ~mdyzio]
Zachęcam do dodawania nowych pytań lub poprawnych odpowiedzi do spisanych tutaj pytań, które jej nie posiadają. Kontakt: mdyzio+powi{et}staszic.waw.pl